Overslaan naar hoofdinhoud

Volmachten

Gevolmachtigd agenten spelen een cruciale rol in het verzekeringsproces door namens de verzekeringsmaatschappij te handelen.


MS Amlin heeft verschillende financiële dienstverleners gemachtigd voor schadeverzekeringen. Deze gemachtigde agenten, ook wel ‘volmachten’ genoemd, zijn door ons gemachtigd om binnen vastgestelde richtlijnen op te treden als verzekeraar. Het is belangrijk op te merken dat MS Amlin in alle gevallen de risicodrager blijft.

Wat zijn Gevolmachtigd Agenten?

Onze Gevolmachtigd Agenten zijn financieel dienstverleners die van ons de bevoegdheid hebben gekregen om onze producten en diensten onder eigen naam aan te bieden, te beheren, te muteren, te accepteren en te sluiten.

Ook mag de Gevolmachtigd Agent namens MS Amlin schades afwikkelen. De Gevolmachtigd Agent doet dit voor rekening en risico van MS Amlin. Dit betekent dat MS Amlin altijd de risicodrager blijft.

Volmachtverlening

In tegenstelling tot de meeste andere verzekeraars verleent MS Amlin op een iets ander manier volmacht. Bij de volmachtverlening ontvangt u namelijk niet automatisch een volmacht voor alle branches. Vanuit MS AISE beslissen wij voor elke branche apart of wij u daarvoor een volmacht verlenen. Daarnaast kennen wij 3 verschillende acceptatiebevoegdheden:

Full Binder acceptatiebevoegdheid

Volgens de Full Binder acceptatiebevoegdheid heeft een gevolmachtigd agent het recht om namens MS Amlin:

  • Nieuwe verzekeringen te accepteren
  • Premies en voorwaarden te bepalen binnen:
    • De acceptatierichtlijnen, tarieven en limieten zoals opgenomen per branche in de samenwerkingsovereenkomst; of
    • De meest actuele versie van de richtlijnen en limieten die wij ter beschikking stellen.

Prior to Submit acceptatiebevoegdheid

Een gevolmachtigd agent mag uitsluitend namens MS Amlin nieuwe verzekeringen accepteren nadat wij hiervoor per verzekering schriftelijk toestemming hebben gegeven. De acceptatie is op basis van de voor deze verzekering door MS Amlin bepaalde tarieven en voorwaarden. De tarieven en voorwaarden worden op dat moment door ons verstrekt.

Digital Acceptatiebevoegdheid

Standaard getarifeerde risico’s kunnen worden geoffreerd worden via het MS Amlin Volmachtportaal.

Direct toegang tot ons Volmachtportaal? Dat kan door hieronder in te loggen met uw persoonlijke inlogcode.

Met wie werken wij samen?

In Nederland werkt MS Amlin met ruim 50 Gevolmachtigd Agenten samen. Al onze Gevolmachtigd Agenten hebben een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en een eigen aansluiting bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ook zijn bijna al onze Gevolmachtigd Agenten aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA), die eigen kwaliteitsnormen hanteert.

Klik op de link hieronder om direct te zien met welke Gevolmachtigd Agenten wij samenwerken.

Contact Ons

De medewerkers van de afdeling Volmachten helpen u graag bij diverse vragen m.b.t. de volmacht of een eventuele aanstelling. U kunt de afdeling Volmachten bereiken via:

E-mail

bameurope@msamlin.com

Onze Digitale Oplossing