Overslaan naar hoofdinhoud

Risicoanalyse & Preventie

Garagebedrijven hebben te maken met veel verschillende risico’s. Wij helpen u graag bij het beperken van risico’s in uw garagebedrijf.

Risicoanalyse in 3 stappen

Om inzicht te krijgen in de risico’s in uw garagebedrijf doen wij een risicoanalyse. Onze risicoanalyse bestaat uit 3 stappen.

STAP 1: Risicoanalyse en technische inspectie op locatie

MS Amlin begint altijd met een risicoanalyse en een technische inspectie op locatie. Deze worden uitgevoerd door onze preventieadviseurs. De preventieadviseur stelt een risicopreventierapport op. Deze is gebaseerd op de specifieke risico’s van uw garagebedrijf. Dit is uniek voor de MS Amlin Garageverzekering.

STAP 2: Preventieve oplossingen op maat

Het garagebedrijf ontvangt een overzicht van de nog te nemen preventiemaatregelen. Daarbij is ook de termijn aangegeven waarbinnen deze preventiemaatregelen gerealiseerd dienen te zijn.

STAP 3: Technische herinspectie

Afhankelijk van de grootte en complexiteit van het bedrijf, voert MS Amlin een 3- of 5-jarige technische herinspectie uit. Hierbij wordt het risico opnieuw beoordeeld. Op uw verzoek, kan een herinspectie ook eerder plaatsvinden. 

Belangrijkste risico’s en preventietips

Wat kunt u doen om schade te beperken? Hieronder leest u een aantal van de belangrijkste risico’s waar garagebedrijven mee te maken hebben en onze preventietips.

RISICO 1: Diefstal, inbraak en vandalisme

 • Diefstal van motorrijtuigen en onderdelen.
 • Moedwillige beschadiging van motorrijtuigen.

Deze diefstallen vinden zowel binnen als buiten de gebouwen van het garagebedrijf plaats. Dit risico kan niet alleen leiden tot het niet (op tijd) leveren van motorrijtuigen. Het kan ook herstelkosten, reputatieschade en bijkomende kosten, zoals vervangend vervoer en tijdsverlies, tot gevolg hebben. 

 Preventietips

 • Zorg voor een goed hekwerk rondom uw garageterrein. Hiermee beperkt u dat personen ongevraagd uw terrein kunnen betreden.
 • Installeer bewakingscamera’s binnen en rondom uw garagebedrijf. Zorg daarnaast voor een automatische doormelding naar een particuliere alarmcentrale. Zo worden personen die ongevraagd uw garageterrein betreden direct gemeld. Met de melding kan de alarmcentrale meteen in actie komen.

RISICO 2: Extreem weer

Door de klimaatverandering komen hagel- en stormschades steeds vaker voor. Hoewel deze schades zich (nog) niet heel frequent voordoen, kan de impact zeer groot zijn. Zo kunnen er omvangrijke schadeclaims ontstaan. 

Preventietips

 • Zet duurdere motorrijtuigen zoveel mogelijk binnen.
 • Zorg voor overkappingen of hagelnetten.

Om schade door extreem weer te beperken, innoveert MS Amlin met een hagelnetoplossing voor garagebedrijven.

RISICO 3: Brandgevaar                                                   

Brand bij garagebedrijven vindt vaak zijn oorsprong in slecht onderhoud en het niet (tijdig) keuren van elektrische installaties. Dit kan leiden tot een totaalverlies van de onderneming.

Preventietips

 • Zorg voor goed onderhoud en (tijdige) keuring van elektrische installaties.
 • Installeer brandblussers binnen uw garagebedrijf, inclusief jaarlijkse keuring en onderhoud.
 • Houd de werkplaatsen en omgeving schoon. Zorg voor orde en netheid.
 • Zorg voor goed afsluitbare zelfdovende prullenbakken.
 • Plaats geen brandbare spullen in elektrische ruimtes. Door brand wordt de meterkast warm. Spullen in de meterkast kunnen hierdoor vlam vatten.
 • Voorkom brandbaar afval tegen de gevels. 

RISICO 4: Elektrische voertuigen (EV’s) 

Met de opkomst van elektrische voertuigen (EV’s) worden garagebedrijven ook met nieuwe risico’s geconfronteerd, zoals spontane ontbranding van accu’s. Een brand in de accu’s van elektrische auto’s is moeilijk te stoppen. Het vormt daarmee niet alleen risico op totaalverlies van het betrokken voertuig. Bij een niet adequate of tijdige reactie kan de brand ook overslaan en daarmee leiden tot een nog veel grotere schade. 

Preventietips

 • Laad EV’s zoveel mogelijk overdag op, zodat er personeel bij is.
 • Plaats laadpalen zoveel mogelijk buiten en zover mogelijk van het garagegebouw.
 • Voer minimaal 1 keer per jaar een brandoefening met EV’s uit. Met een brandoefening checkt u hoe u zo snel mogelijk een brandbare EV uit het garagegebouw krijgt. Tijdens deze oefening zet u de EV op een trolley waarmee u de EV naar buiten rijdt.

RISICO 5: Foutieve reparatie 

Motorrijtuigen wordt technologisch steeds geavanceerder. Dit vereist steeds meer kennis en kunde van garagemedewerkers. 

Preventietips

Train uw medewerkers regelmatig. Zorg dat uw medewerkers altijd op de hoogte zijn van de laatste EV technieken en ontwikkelingen. 

Relevante Documenten

Ontdek alle benodigde documenten op onze overzichtelijke documentenpagina. Krijg toegang tot onder andere onze Garage verzekeringskaarten (IPID), polisvoorwaarden en aanvraagformulier.

Contact Ons

Direct contact met één van onze adviseurs? Zij kunnen u helpen met vragen over onze producten of samen met u kijken naar de verzekering die het best bij uw situatie past.

Uw Contactpersonen