Overslaan naar hoofdinhoud

Garage

Zekerheid & Continuïteit met de Garageverzekering van MS Amlin.

De MS Amlin Garageverzekering biedt u een op maat gesneden verzekeringspakket. Deze is speciaal ontwikkeld voor bedrijven in de mobiliteitsbranche. Door jarenlange ervaring en expertise in het verzekeren van garagerisico’s, hebben wij alle kennis in eigen huis. Hiermee bieden wij garagebedrijven zekerheid en continuïteit. Samen met u zoeken wij naar de beste verzekeringsoplossing voor uw garagebedrijf. Ook geven wij deskundig preventieadvies.

Voordelen

 • Risicopreventie

  Risicopreventie is de basis van onze Garageverzekering. Wij begrijpen wat de risico’s zijn. Samen met u zoeken wij naar de beste oplossing om de risico’s te beperken.

 • Experts

  Wij zijn de experts op het gebied van Garageverzekeringen en werken graag samen met u als expert binnen uw eigen vakgebied.

 • Innovatie

  Bij MS Amlin blijven we investeren in innovatieve verzekeringsoplossingen, waardoor onze klanten profiteren van de nieuwste ontwikkelingen binnen hun verzekeringssector.

 • Persoonlijke Service

  Wij bieden altijd persoonlijke service op maat, waarbij we de unieke behoeften van onze klanten begrijpen en proactief inspelen op hun vragen en wensen.

Voor wie?

 • Dealerbedrijven
 • Garagebedrijven (in- en verkoop, reparatie en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfsauto’s, motoren, aanhangwagens, vrachtwagens en opleggers)
 • Schadeherstelbedrijven (uitsluitend handel en import van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfsauto’s, motoren, aanhangwagens, vrachtwagens en opleggers)
 • Camper- en caravanbedrijven

Voor welke risico’s?

 • Diefstal, inbraak, vandalisme
 • Extreem weer
 • Brandgevaar
 • Elektrische voertuigen (EV’s)
 • Foutieve reparaties

Waar bent u voor verzekerd?

De MS Amlin Garageverzekering is een op maat gesneden verzekeringspakket. Deze bestaat uit 5 basisddekkingen en 4 aanvullende dekkingen. Samen met u zoeken wij naar de beste verzekeringsoplossing voor uw garagebedrijf.

Basisdekkingen

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)

De AVB dekt schade die binnen de hoedanigheid van het garagebedrijf aan personen of zaken is toegebracht, en waarvoor het bedrijf aansprakelijk is. Onder schade aan personen of zaken valt onder andere:

 • schade die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht
 • schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (materiële schade en letselschade)
 • schade van werknemers opgelopen tijdens het werk  

De volgende onderdelen vallen standaard onder de AVB:

 • Algemene Aansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid milieuaantasting 
 • Goed Werkgeverschap, inclusief WEGAM- en WEGAS-dekking

De AVB kan aangevuld worden met de Milieuaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt schade door het plotseling en onverwacht vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen.   

Cliëntenobjecten

De dekking voor schade aan Cliëntenvoertuigen voorziet in een volledige opzichtdekking voor alle objecten die door klanten aan het verzekerde bedrijf zijn toevertrouwd voor het verrichten van werkzaamheden. Ook als het bedrijf niet aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade, bijvoorbeeld bij de meeste gevallen van diefstal, bestaat er toch recht op vergoeding. Dit betekent een volledige cascodekking voor de cliëntenobjecten.

Ontstaat er schade aan anderen tijdens een proefrit na een reparatie of na een onderhoudsbeurt? Dan valt de aansprakelijkheid voor die schade ook onder deze dekking.

Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen biedt dekking voor de eigen bedrijfsmotorrijtuigen. Ofwel, motorrijtuigen die worden gebruikt voor:

 • vervangend vervoer (leenvoertuig)
 • eigen gebruik (bedrijfswagens, privévoertuigen van de eigenaar en zijn/haar inwonende partner) 
 • demonstraties
 • proefritten
 • commercieel verhuur (incidenteel mogelijk)

U dient deze motorrijtuigen door middel van een internetapplicatie online aan te melden bij de RDW. Aanmelding betekent dat het motorrijtuig zonder handelaarskenteken kan worden gebruikt. Het motorrijtuig dient wel op naam van uw bedrijf te zijn gesteld.

Hulpverlening na een ongeval

De dekking Hulpverlening na een ongeval biedt u een dienst in de vorm van berging van het motorrijtuig na een ongeval of een plotseling van buiten aankomend onheil. Deze dekking is uitsluitend geldig voor:

 • Personenwagens
 • Motorfietsen 
 • Bestelwagens

Alle aangemelde kentekens zijn automatisch voorzien van deze dekking.

Schadeverzekering inzittenden/opzittende (SVI)

De SVI is een aanvullende motorrijtuigverzekering. Deze dekking biedt extra zekerheid aan de bestuurder en de inzittenden/opzittende van een motorrijtuig. Ongeacht de aansprakelijkheidsvraag vergoedt deze dekking immateriële en materiële schade als gevolg van een ongeval met een verzekerd motorrijtuig.

Alle aangemelde kentekens zijn op deze dekking standaard meeverzekerd. 

Aanvullende Dekkingen

Motorrijtuigrisicoverzekering

Met onze Motorrijtuigrisicoverzekering verzekert u schade aan de handelsvoorraad. Het merendeel van de bedrijven die tot de doelgroep behoren die een garageverzekering afsluiten, hebben diverse objecten als handelsvoorraad in hun bezit of in consignatie. De dekking is afgestemd op de in- en verkoop van motorrijtuigen, inclusief caravans, opleggers en aanhangers.

Deze dekking is van toepassing op de motorijtuigen die zijn gestald op de door ons bekende risico-adres(sen). Dit geldt ook voor tijdelijke adressen waar motorijtuigen zijn gestald en die voor ingebruikname aan MS Amlin kenbaar zijn gemaakt.

De handelsvoorraad heeft conform de voorwaarden standaard een Casco dekking voor objecten tot 120 maanden. Objecten ouder dan 120 maanden hebben conform de voorwaarden een beperkt Casco dekking zonder een leeftijdsgrens. U kunt de handelsvoorraad ook uitsluitend tegen brand verzekeren.

Wilt u alleen een dekking voor uw handelaarskentekens? Dan bestaat er een mogelijkheid om een losse Casco dekking af te sluiten voor de handelaarskentekens. 

Zaakverzekering

De Zaakverzekering vergoedt onder meer schade aan gebouwen, inclusief de bijgebouwen en terreinafscheidingen, als gevolg van bijvoorbeeld brand, ontploffing, blikseminslag, storm, inbraak en aanrijding. De fundering kan meeverzekerd worden. Roerende zaken, inventaris en goederen kunt u ook tegen deze risico’s verzekeren.

Bent u als de verzekeringnemer geen eigenaar van het pand, maar heeft u wel de nodige investeringen gedaan? Dan kunt u deze investeringen tegen dezelfde risico’s verzekeren onder de dekking Huurdersbelang.

Mogelijk heeft u als verzekeringnemer zomer- en winterbanden (inclusief velgen) van klanten in opslag. Deze goederen van derden vallen niet standaard onder de dekking van de MS Amlin Garageverzekering. Deze kunt u wel apart verzekeren met de Zaakverzekering.

Ook dient u als verzekeringnemer aan te geven of er wel of geen zonnepanelen aanwezig zijn.

Bedrijfsschadeverzekering

Schade aan een bedrijfsgebouw en/of aan inventaris of goederen kan leiden tot bedrijfsschade, zoals gederfde winst of vergeefs gemaakte exploitatiekosten. Met de Bedrijfsschadeverzekering kunt u de financiële gevolgen geheel of gedeeltelijk (afhankelijk van het verzekerde bedrag) opvangen.

Milieuschadeverzekering

Door de aanwezigheid van oliën en andere verontreinigende stoffen lopen bedrijven in de mobiliteitsbranche risico op milieuschade. U bent als verzekeringnemer verantwoordelijk voor sanering van vervuilde grond en/of grondwater indien er:

 • zich een lekkage of defect voordoet bij de olietanks; of
 • na een calamiteit vervuild bluswater de omgeving instroomt.

Met de Milieuschadeverzekering krijgt u tot een afgesproken maximum (ongeacht aansprakelijkheid), de kosten vergoed voor:

 • sanering van vervuilde grond of grondwater;
 • lekkage;
 • defect bij bovengrondse olietanks;
 • milieuvervuiling door vervuild bluswater na een calamiteit.
Ingesloten inhoud van YouTube overslaan
Weergave bij YouTube.
Ingesloten inhoud van YouTube overgeslagen.
Benieuwd hoe u de risico’s voor uw garagebedrijf kunt beperken en verzekeren? Bekijk dan de video, met aan het woord onze Garage expert Gerard Woldendorp.

Rechtsbijstandverzekering

Wij hebben onze Garage en Mechanisatieverzekering uitgebreid met een extra dekking Rechtsbijstand. Deze dekking is in samenwerking met de DAS Rechtsbijstand specifiek op maat gemaakt voor onze beide verzekeringen. Wilt u meer weten over de uitbreiding Rechtsbijstand? Bekijk dan de link hieronder.

Risicoanalyse & Preventie

Wij staan klaar om u te ondersteunen bij het minimaliseren van risico’s in uw autobedrijf. Bekijk onze Risicoanalyse & Preventie pagina voor meer informatie.

Relevante Documenten

Ontdek alle benodigde documenten op onze overzichtelijke documentenpagina. Krijg toegang tot onder andere onze Garage verzekeringskaarten (IPID), polisvoorwaarden en aanvraagformulier.

Uw Contactpersonen