Overslaan naar hoofdinhoud

Beroepsaansprakelijk­heid

Hoe bescherm ik mijn bedrijf tegen schadeclaims? Wanneer u aan een opdracht of project werkt kunnen er altijd fouten ontstaan, zelfs als u zeer professioneel en secuur te werk gaat. De kosten die de eventuele schade met zich mee brengt kan hierdoor zeer hoog oplopen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van MS Amlin

Met een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u beschermd tegen financiële gevolgen veroorzaakt door schadeclaims als gevolg van professionele en/of beroepsfouten, nalatigheid, of claims van kritische klanten.

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor zuivere vermogensschade als gevolg van een (beroeps)fout die wordt gemaakt tijdens de uitoefening van het beroep. De dekking omvat ook de juridische hulp en verweer bij beroepsfouten, zelfs als de claim achteraf onterecht blijkt te zijn geweest.

Wat is een beroepsfout?

Met een beroepsfout bedoelen we dat er schade ontstaat doordat een beroepsbeoefenaar zijn werk niet naar behoren doet. Of een beroepsbeoefenaar een beroepsfout maakt, wordt getoetst aan de hand van de vraag wat een redelijk bekwaam handelend beroepsbeoefenaar in hetzelfde geval zou hebben gedaan. Voor een beroepsfout wordt dus niet gekeken naar de beste beroepsbeoefenaar of het beste mogelijke resultaat, maar beoordelen we wat we mogen verwachten van een gemiddelde advocaat, architect, adviseur, accountant etc.

Bij een beroepsfout gaat het vaak om een fout advies, missen van een termijn, administratieve fout of een onjuist ontwerp, plan of contract. Ontstaat er (financiële) schade door deze fout dan is Beroepsaansprakelijkheid aan de orde.

Onze Expertise

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van MS Amlin geldt voor een breed scala aan beroepen en sectoren, waarin wij jarenlange expertise hebben opgebouwd. Wij begrijpen dan ook de unieke eisen vanuit uw vakgebied en bieden op maat gesneden oplossingen die daar perfect op aansluiten.

Vaak bieden wij de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan in combinatie met een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) van MS Amlin. Een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) of fysieke zaken (materiële schade) veroorzaakt door uw bedrijf en/of medewerker.

Laatste Nieuws