Overslaan naar hoofdinhoud

Voorkomen is beter dan verzekeren

Van particuliere naar zakelijke verzekeringsmarkt

In 1999 startte Patrick zijn carrière als schadebehandelaar Reis & Recreatie bij een particuliere verzekeraar. In 2007 koos hij voor Fortis Corporate Insurance (rechtsvoorganger MS Amlin), afdeling Fleet (wagenparken en zakelijke auto). “Bij zakelijke verzekeringen is het contact professioneler. Ik wilde professionaliseren, daarom koos ik voor de zakelijke verzekeringsmarkt.”

Begin 2022 stapte Amahorseya binnen MS Amlin over van de Fleetafdeling naar de Garageafdeling, waar hij als underwriter garage samenwerkt met garagespecialist Gerard Woldendorp. Waarom maakte hij deze overstap? Wat is Patrick’s eerste impressie van de garagemarkt? En hoe helpt de MS Amlin Garageverzekering garagebedrijven met wat er speelt in de huidige garage-verzekeringsmarkt? 

MS Amlin

MS Amlin is een toonaangevende (her)verzekeraar en onderdeel van de wereldwijde top-10 Japanse verzekeringsgroep MS&AD.

Met 3 juridische entiteiten en 1.800 medewerkers op meer dan 20 locaties, biedt MS Amlin kwalitatieve dienstverlening aan bedrijven op het gebied van Zakelijke Motorrijtuigen, Brand, Aansprakelijkheid, Transport, Technische Verzekeringen en Garage.

MS Amlin Garage team: gespecialiseerd en gedreven

Het MS Amlin garage team is een kennis gedreven specialistenteam met veel inhoudelijke vakkennis en maatwerk. “Door jarenlange ervaring en expertise in het verzekeren van garagerisico’s, hebben wij alle kennis in eigen huis en bieden wij dus zekerheid en continuïteit voor de garagemarkt.  Als één van de weinige verzekeraars in Nederland bieden wij- uitsluitend in volmacht- een op maat gemaakte, specialistische garageverzekering aan voor Nederlandse garagebedrijven. We richten ons voornamelijk op dealerbedrijven, universele garagebedrijven, schadeherstel-, handels- en camper- en caravanbedrijven.”

Geen vak dat je alleen uit boeken kan leren 

Patrick is tevreden met zijn overstap. Het garagespecialisme biedt hem verdieping. “Preventie, risico-inschatting, commercie, calculatie, marketing, techniek. Geen week is hetzelfde. Dat maakt mijn werk als underwriter garage bij MS Amlin zo leuk.”, begint Patrick Amahorseya.  

“Het Garage vak kun je niet alleen uit boeken leren. Ik houd me nu, naast fleet, ook bezig met brand (opstal, goederen inventaris, bedrijfsschade), aansprakelijkheid en milieu.”

Waar theorie praktijk wordt

Ook technische inspecties bij eindklanten komen regelmatig voor. Die bezoeken vinden in heel Nederland plaats. Wij zijn daarbij eindverantwoordelijke. “Klanten op locatie bezoeken vind ik het meest interessant, omdat daar de theorie praktijk wordt. Ieder garagebedrijf is anders. Dat kan een dealerbedrijf op een bewaakt bedrijventerrein zijn, maar ook een universeel garagebedrijf dicht bij het centrum of in oude bedrijfspanden. Tijdens deze inspectiebezoeken, onderzoeken we of onze relaties hun zaken preventief goed voor elkaar hebben. Hiervan worden technische inspectierapporten gemaakt.”

Impressie van de Nederlandse garagemarkt 

Volgens Patrick kampen huidige Nederlandse garagebedrijven met veel verschillende risico’s, die een grote impact kunnen hebben op de bedrijfscontinuïteit: “De garagemarkt is momenteel een lastige markt voor onze zakelijke relaties en eindklanten. Nederland telt ruim 40.000 garage- en aanverwante bedrijven. Het aantal aanbieders op het gebied van garageverzekeringen in Nederland is beperkt, terwijl de garageverzekeringsmarkt volop in beweging is.”  

Bestaande en nieuwe risico’s 

Amahorseya legt de nadruk op de diversiteit van de risico’s waar garagebedrijven mee te maken kunnen hebben. “Brandgevaar, diefstal, inbraak en vandalisme of een foutieve reparatie zijn de al wat langer bekende belangrijke risico’s voor garagebedrijven. Maar bij het inschatten van en anticiperen op risico’s voor garagebedrijven komt steeds meer kijken. Zo ontstaan er ook steeds nieuwe risico’s. Dit maakt mijn werk zo mooi divers.”

Door alles wat er momenteel gebeurt in de wereld, is de Nederlandse garageverzekeringsmarkt continue in ontwikkeling. Patrick schetst drie nieuwe risico’s en mogelijke gevolgen, die de continuïteit van garage- en aanverwante bedrijven beïnvloeden. MS Amlin houdt met het garageverzekeringspakket rekening met de eerste twee nieuwe risico’s:

Elektrische voertuigen (EV’s) 

Elektrische voertuigen (EV’s) zorgen voor nieuwe risico’s. Gevolg: totaalverlies van elektrisch voertuig. Bij niet adequate of tijdige reactie kan de brand overslaan en tot nog grotere schade leiden. Opleidingskosten voor personeel. 

Een aantal preventieve maatregelen: 

  • Laad deze voertuigen overdag en onder toezicht op. ’s Nachts of onbemand opladen kan leiden tot een “thermal runaway”, spontane ontbranding van accu’s.
  • Plaats het elektrisch voertuig, na het uitvoeren van werkzaamheden, buiten het bedrijfspand.
  • Leid personeel van schadeherstelbedrijven speciaal op voor het preventief omgaan met elektrische voertuigen.

Extreem weer 

Klimaatverandering zorgt in Nederland steeds vaker voor toename van extreem weer en seizoen verschuiving met stevige hagelbuien en stormschades.

Gevolg: schade aan handelsvoorraad van garagerelaties, die veel voertuigen buiten stallen. MS Amlin innoveert daarom met een hagelnetoplossing voor de garagemarkt.

Schaarste aan auto’s en auto-onderdelen.

Tot slot, de huidige schaarste aan auto’s en auto-onderdelen. Vanwege de grote schaarste aan chips, oplopende materiaalkosten en hogere energiekosten, hebben consumenten minder geld te besteden, worden de wachtlijsten voor de inkoop van auto’s langer en zijn auto-onderdelen minder goed verkrijgbaar. Hierdoor ontstaat een groot tekort aan kleinere, betaalbare auto’s.

Gevolg: samenwerking en mogelijke fusering van autobedrijven en schadeherstelbedrijven.   

Risicopreventie 

Risicopreventie maakt daarom een belangrijk onderdeel uit van de MS Amlin garageverzekering. De MS Amlin garageverzekering is speciaal samengesteld door garagespecialist Gerard Woldendorp. 

Patrick vervolgt: “Garagebedrijven staan stil bij de technische oplossingen, zoals camerabeveiliging of hekwerk. Risicopreventie gaat echter veel verder. Wij beginnen daarom altijd met een risicoanalyse en een technische inspectie op locatie. Tijdens deze technische inspectiebezoeken, onderzoeken we of onze zakelijke relaties hun bedrijven technisch, organisatorisch en preventief op orde hebben. O.a. schadecijfers, keuringen van zonnepanelen en elektrische installatie, sleutelbeleid, personeelsbeleid. Kortom: doen we er goed aan om deze prospect binnen te halen?  Er komt veel meer bij kijken, dan je in eerste instantie denkt.” 

Patrick Amahorseya volgde begin 2022 de volledige opleiding risico-inspecties. “Door deze specialisatie ben ik beter in staat om risico’s en preventiemaatregelen te herkennen en toe te passen. Ik snap goed waar garagebedrijven in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen, waar de risico’s liggen en ben ook een betere gesprekspartner voor onze makelaars en eindklanten.”

Hij is voorlopig nog niet uitgeleerd. “Voor sommige mensen is de verzekeringswereld niet de meest sexy branche, maar eigenlijk is dat onterecht. Er gebeurt nu heel veel in de verzekeringsmarkt, vooral op het gebied van garageverzekeringen. Timemanagement en prioriteiten stellen zijn belangrijke aandachtspunten voor iedere underwriter. Ik leer nog dagelijks nieuwe dingen bij. ”

Innovatie

De garageafdeling van MS Amlin heeft daarom ook oog voor innovatie. “Westaan zeker open voor suggesties van onze gevolmachtigde agenten. Hagel is een mooi voorbeeld van innovatie op preventief gebied. Hagelbuien vormen echt een bedreiging voor onze eindklanten met grote handelsvoorraden op buitenterreinen. Daarom hebben we een partner gevonden, die hagelnetten als innovatieve oplossing aan onze klanten aanbiedt.” 

Patrick Amahorseya: “Met de MS Amlin Garageverzekering bieden wij onze klanten een op maat gesneden verzekeringspakket, speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse mobiliteitsbranche. Samen met de klant zoeken wij naar de beste verzekeringsoplossing voor het garagebedrijf. Door onze expertise, risicopreventie, innovatie en flexibiliteit kan veel schade worden voorkomen. Want voorkomen is beter dan verzekeren.”