Overslaan naar hoofdinhoud

Samenwerking MS Amlin Insurance x Sector Orange

Na jarenlang onze volmacht producten via ATOSI beschikbaar te stellen, hebben wij besloten om deze via een nieuw systeem aan te bieden. Dit zal in samenwerking worden gedaan met Sector Orange. Met deze samenwerking verwachten wij een snellere en verbeterde dienstverlening te kunnen realiseren voor onze klanten.

Wat gaat er veranderen?

Sector Orange zal niet alleen onze producten via een nieuw portaal beschikbaar stellen, maar ook alle reken-  en acceptatieboxen opnieuw bouwen. Dit geeft ons de kans om diverse verbeteringen in de producten door te voeren. Vervolgens zullen we de producten gedurende dit jaar stuk voor stuk beschikbaar stellen op het nieuwe platform. De producten zijn ook voor partijen met eigen oplossingen te benaderen op basis van bekende koppelingsprotocollen vanuit SIVI (AFD / VPI).

Toegang

Sinds 21 november jl. hebben onze gevolmachtigde agenten toegang gekregen tot ons nieuwe MS Amlin offertesysteem, waarin momenteel 14 producten aangeboden worden. Ook is het mogelijk om de backoffice systemen rechtstreeks met de rekenboxen te koppelen en de producten aan te roepen.

Het komende jaar zal ons Team Digital zich focussen op de lancering van het nieuwe product Werkmaterieel (dit staat gepland voor Q1 2024) en het verder ontwikkelen van de STP-mogelijkheden binnen de huidige rekenboxen door te bekijken welke risico’s met welke criteria kunnen worden toegevoegd. Tot slot zullen wij onderzoeken hoe wij oplossingen kunnen bieden voor maatwerk binnen het portaal.

We zijn er trots op dat het harde werken heeft geleid tot hetgeen momenteel is gerealiseerd en kijken uit naar de verdere samenwerking met onze volmachten om onze digitale propositie verder uit te bouwen!