Overslaan naar hoofdinhoud

Fraude Statement

Het fraudebeleid van MS Amlin

De basis voor een goede samenwerking tussen partijen is vertrouwen. MS Amlin verwacht dat de partijen waarmee zij zaken doet betrouwbaar en integer zijn. Dit geldt ook voor eventuele schadelijdende derden waar MS Amlin zelf geen contractuele relatie mee heeft.

Helaas blijkt in de praktijk dat een klein percentage dit vertrouwen schendt en fraude pleegt. Voor MS Amlin is dergelijk gedrag onacceptabel. Fraude leidt tot hogere premies. Om onze eerlijke klanten en onszelf te beschermen hanteren wij onderstaand fraudebeleid.

Wat wij verstaan onder verzekeringsfraude

MS Amlin definieert fraude als het opzettelijk benadelen van MS Amlin ten gunste van de fraudeur of een derde partij. De fraudeur geeft dan een verkeerd beeld van de feiten, bijvoorbeeld om een verzekering af te kunnen sluiten of om een (hogere) uitkering te krijgen waar geen recht op is.  Hoe de fraudeur dit probeert te bereiken maakt niet uit. De volgende gedragen zijn voorbeelden van verzekeringsfraude:

 • Het opzettelijke verklaren van foute of niet volledige informatie aan MS Amlin, bij een aanvraag van een verzekering of bij een schadeclaim;
 • Valse of vervalste nota’s indienen;
 • Meer schade claimen dan er daadwerkelijk is;
 • Het opnieuw indienen van een afgewezen claim met een andere toedracht;
 • Het opzettelijk veroorzaken van een schade en doen alsof het een ongeluk was;
 • Het veinzen van persoonlijk letsel of overdrijven van een blessure.

Wij controleren met wie we samenwerken

Wanneer iemand een verzekering aanvraagt, controleren wij altijd de identiteit van de aanvrager. Verder controleren wij ook de identiteit van alle uiteindelijk belanghebbenden. Wij controleren ook of iemand als fraudeur geregistreerd staat of niet de waarheid heeft verklaard over het schadeverleden. Deze check doen we ook bij een schade-uitkering.

Wat u kunt doen

Wij begrijpen dat er vragen kunnen ontstaan bij het invullen van een aanvraagformulier of bij het melden van een schade. Neem bij twijfel altijd contact op met uw tussenpersoon of met ons. Dit voorkomt dat er onterecht twijfel kan ontstaan over uw oprechtheid.

Fraude onderzoek

MS Amlin maakt gebruik van verschillende, ook technische, methoden om fraude op te sporen.

MS Amlin doet onderzoek en als dat nodig is maakt zij gebruik van externe onderzoeksbureaus. MS Amlin heeft met deze onderzoeksbureaus specifieke afspraken gemaakt. Zij beschikken over een vergunning van de Minister van Justitie en Veiligheid en moeten zich houden aan de geldende wet- en regelgeving voor het correct uitvoeren van onderzoeken en het verwerken van persoonsgegevens.

Gevolgen als MS Amlin fraude vaststelt

Als er inderdaad sprake is van fraude kunnen wij één of meer maatregelen nemen, bijvoorbeeld:

 • Wij betalen de claim niet of niet volledig uit;
 • Wij vorderen de kosten van een ingesteld onderzoek en/of reeds betaalde schadevergoeding terug;
 • Wij verhalen mogelijk de directe en indirecte schade;
 • Wij wijzen een aanvraag af;
 • Wij zeggen de polis per direct op;
 • Wij beëindigen ook andere bij ons lopende verzekeringscontracten;
 • Wij doen aangifte bij de politie;
 • Wij nemen uw persoonlijke gegevens op in het Incidentenregister, het Interne Verwijzingsregister (IVR) en het Externe Verwijzingsregister (EVR) van de stichting CIS.  Het Incidentenregister is alleen toegankelijk voor medewerkers van de afdeling veiligheidszaken van MS Amlin. MS Amlin mag informatie uit het Incidentenregister onder bepaalde richtlijnen met andere verzekeraars delen. Het Interne Verwijzingsregister is alleen toegankelijk voor medewerkers van MS Amlin. Het Externe Verwijzingsregister is ook toegankelijk voor andere financiële instellingen. Meer informatie hierover is te vinden in het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen 2021 (PIFI).

De fraudeur wordt schriftelijk door MS Amlin over de maatregel geïnformeerd.

MS Amlin houdt zich uiteraard aan de wetgeving en de zelfregulering van de verzekeringsmarkt. In verband met fraudebestrijding zijn er strenge richtlijnen. De meest relevante reguleringen zijn:

Fraude melden

Als u vermoedt dat er fraude wordt gepleegd kunt u dit als volgt bij ons melden: 

– Per e-mail: fraudecoordinator.nl@msamlin.com

– Per telefoon door tijdens kantooruren de afdeling veiligheidszaken te bellen: 020-5031100

Bij het melden van een (mogelijke) fraude is van belang dat wij dit kunnen koppelen aan het juiste schade- of polisdossier. Daarom kan het zijn dat wij bepaalde informatie van u opvragen. De coördinatoren van de afdeling veiligheidszaken gaan vertrouwelijk met uw informatie om. U kunt hier meer over lezen in ons Privacybeleid.